• Wat Buddhanusorn
  • Abbot and Monks
  • Festivals & Celebrations
  • Student Performances
  • Princess Somsawali of Thailand

Message from A. Prasert

"ทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลาบ่ายโมงตลอดพรรษาในแต่ละปีที่ผ่านมา สาธุชนชาววัดพุทธานุสรณ์ ได้ประกอบกิจบำเพ็ญบุญกุศลด้วยการฟังพระธรรมเทศนาและต่อท้ายด้วยการสวดมนต์แปลเพื่อเจริญศรัทธาในพระศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปอยู่มิได้ขาด..."

Click Here

Newsletter


wat-news-button-eng

Click Here

Sunday School

Our school has continued to provide education through its Sunday School program, still with considerable attendance twenty years after it was established.

Click Here

Home

 

News & Updates

No thumbnail available

Royal Kathina Invitation Letter

ใน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2014 วันทอดผ้ากฐินพระราชทาน จะเป็นงานใหญ่ของเรา ผมอยากจะขอความกรุณาจากทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำต้นกฐินคนละ 1 ต้น คนละหลายหลายต้นก็แล้วแต่กำลังและความศรัทธาต่อท่านเจ้าคุณประเสริฐและ พระพุทธศาสนา โดยการชักชวนแจกจ่ายต้นกฐินให้เพื่อนฝูง วัด โรงเรียน หรือตามสถานที่ต่างๆที่ท่านรู้จัก สมมุติว่าถ้าสมาชิกของเรามี 100 คน จัดต้นกฐินคนละต้น ได้อย่างน้อยต้นละ 100 เหรียญเราจะได้รายได้ประมาณ 10,000 เหรียญ แต่ถ้าเราสามารถกระจายไปยังเพื่อนฝูงได้คนละ 10 ต้น. ถ้า 100 คนได้ 1000 ต้น ถ้าต้นละร้อยเหรียญเราจะได้รายได้เข้าวัดได้ถึง 100,000 เหรียญครับ. ทุกอย่างจะสำเร็จได้แล้วแต่ทุกท่านจะกรุณาครับ.[...]
Meditation Practice by Mingyur Rinpoche

Meditation Practice by Mingyur Rinpoche

Event Date: Sat. November 15, 2014 at 9 a.m.-4 p.m. ~ You are invited to join us for a day of practice and DVD teachings by Mingyur Rinpoche.[...]
Dhamma Teaching by Ajahn Brahm

Dhamma Teaching by Ajahn Brahm

Event Date: February 21, 2015 | Times: 9:30 a.m.-5 p.m. | Ajahn Brahmavamso Mahathero is a Theravada Buddhist monk. Ajahn Brahm grew up in London and earned a degree in Theoretical Physics from Cambridge University.[...]

 

Recent Articles

Punnameto Bhikkhu: August 2014

Punnameto Bhikkhu: August 2014

Not available in English language ~ ไม้หนึ่งต้นย่อมมีทั้งเปลือกทั้งแก่น กว่าที่แก่นจะสามารถเติบโตแสดงความเป็นแก่นใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นั้น ต้องอาศัยการโอบอุ้มประคับประคองจากเปลือกจากกระพี้มาเป็นเวลานาน หากไม่มีเปลือกไม่มีกระพี้ห่อหุ้มคุ้มครองป้องกันอันตรายจากภายนอก[...]
Dhamma Lesson with Ajahn Cha: August 2014

Dhamma Lesson with Ajahn Cha: August 2014

Not available in English language. ~ ขณะนี้เรานั่งอยู่ในป่าที่สงบ ที่นี่ไม่มีลม ใบไม้จึงนิ่ง เมื่อใดที่มีลมพัด ใบไม้จึงไหวปลิว จิตก็ทำนองเดียวกับใบไม้ เมื่อสัมผัสกับอารมณ์มันสะเทือนไปตามธรรมชาติของจิต เรายิ่งรู้ธรรมะน้อยเพียงไร[...]
Message from Ajahn Prasert

Message from Ajahn Prasert

ทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลาบ่ายโมงตลอดพรรษาในแต่ละปีที่ผ่านมา สาธุชนชาววัดพุทธานุสรณ์ ได้ประกอบกิจบำเพ็ญบุญกุศลด้วยการฟังพระธรรมเทศนาและต่อท้ายด้วยการสวดมนต์แปลเพื่อเจริญศรัทธาในพระศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปอยู่มิได้ขาด สาหรับในปีนี้ได้จัดให้มีการทำบุญวันสารท ซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตไทยอีกอย่างหนึ่ง และในวันเดียวกันนี้ยังได้จัดให้มีการเทศน์มหาชาติทำนองเสนาะ หรือภาษาชาวบ้านเรียกกันว่า “เทศน์มหาชาติทำนองแหล่”[...]
Dhamma Lesson with Ajahn Cha: July 2014

Dhamma Lesson with Ajahn Cha: July 2014

Not available in English language ~ เมื่อเราเกิดมาแล้วโยม ก็คือเราตายแล้วนั่นเอง ความแก่กับความตายมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละ เหมือนกับ ต้นไม้ อันหนึ่งต้น อันหนึ่งปลาย เมื่อมีโคนมันก็มีปลาย เมื่อมีปลายมันก็มีโคนไม่มีโคน[...]

 

Recent Photo Albums