Share

ANNOUNMENT

สวัสดีจากวัดพุทธานุสรณ์

หากท่านต้องการมาวัด ขอกรุณาโทรศัพท์แจ้งวันและเวลาที่ท่านจะเดินทาง ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าพระสงฆ์สามารถที่จะประกอบศาสนกิจพิธีให้ท่านได้ในช่วงเวลานั้น พระสงฆ์จะประกอบศาสนกิจพิธีแต่ละครั้งให้กับญาติโยมในกลุ่มเล็กๆที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น ถ้าท่านเห็นพระสงฆ์กำลังประกอบพิธีอยู่กับกลุ่มอื่นอยู่ ขอให้กลุ่มของท่านรออยู่ข้างนอกจนกว่าพระสงฆ์จะเสร็จสิ้นพิธีการนั้นๆก่อนที่กลุ่มของท่านจะเข้าไป

ท่านที่มีความประสงค์ที่จะขอคำปรึกษากับพระสงฆ์ ทางโทรศัพท์ สามารถติดต่อทางวัดได้ที่ (510) 790-2294 ตามเวลาที่กำหนด ดังนี้

  • ช่วงเช้า เวลา 9:00 น. ถึง เวลา 11:00 น.
  • ช่วงบ่าย เวลา 13:00 น. ถึง เวลา 19:00 น.

UPCOMING EVENTS

No event are available for this category.

CLASS & WORKSHOPS

No event are available for this category.
Print Friendly, PDF & Email