Share

สวัสดีจากวัดพุทธานุสรณ์

ทุกท่านคงได้ทราบว่าผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียได้ประกาศให้ผู้ที่อายุเกินกว่า 65 ปีควรที่จะเก็บกักตัวอยู่ในที่ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 และพร้อมทั้งประกาศว่า ไม่ควรที่จะมีการชุมนุมพบปะอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีจำนวนคนเท่าไหร่ก็ตาม

6 เขต ใน Bay Areas ได้แก่ Alameda, Contra Costa, Marin, Santa Clara, San Mateo, and San Francisco ก็ได้ประกาศเพิ่มเติมอีกว่าให้ทุกคนเก็บตัวอยู่ในบ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19.  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ทางวัดจึงขอประกาศให้ทุกท่านได้ ทราบและช่วยกันปฏิบัติตามดังนี้

1. หากท่านต้องการมาวัด ขอกรุณาโทรศัพท์แจ้งวันและเวลาที่ท่านจะเดินทาง ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าพระสงฆ์สามารถที่จะประกอบศาสนกิจพิธีให้ท่านได้ในช่วงเวลานั้น พระสงฆ์จะประกอบศาสนกิจพิธีแต่ละครั้งให้กับญาติโยมในกลุ่มเล็กๆที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น ถ้าท่านเห็นพระสงฆ์กำลังประกอบพิธีอยู่กับกลุ่มอื่นอยู่ ขอให้กลุ่มของท่านรออยู่ข้างนอกจนกว่าพระสงฆ์จะเสร็จสิ้นพิธีการนั้นๆก่อนที่กลุ่มของท่านจะเข้าไป

ท่านที่มีความประสงค์ที่จะขอคำปรึกษากับพระสงฆ์ ทางโทรศัพท์ สามารถติดต่อทางวัดได้ที่ (510) 790-2294 ตามเวลาที่กำหนด ดังนี้

 • ช่วงเช้า เวลา 9:00 น. ถึง เวลา 11:00 น.
 • ช่วงบ่าย เวลา 13:00 น. ถึง เวลา 19:00 น.

2. ทางวัดได้ทำการยกเลิกงานสงกรานต์ปีนี้ โดยมีการยกเลิกทั้ง วันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่ 11-12 เมษายน นี้

ข้อมูลเพิ่มเติมและคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับที่พักพิงในสถานที่สามารถพบได้ที่นี่ 

ในขณะที่มี คำสั่งให้อยู่แต่ในเคหสถาน ในวันที่ 17 มีนาคม มีผลบังคับใช้กับ 7 มณฑลเหล่านี้เท่านั้น แต่ก็ควรที่ทุกคนในรัฐแคลิฟอร์เนียควรทำเช่นนั้นแม้ว่าเขตของคุณจะไม่ปรากฏที่นี่

จึงเเจ้งมาเพื่อให้ทราบโดยพร้อมกัน

News & Upcoming Events

 

 • สวดมนต์ ผ่านทาง Facebook Live Stream

  สวดมนต์ ผ่านทาง Facebook Live Stream

  ขอเชิญร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น ผ่านทาง Facebook ไลฟ์สด วันที่ 12-19 เมษายน --โปรดทราบว่ากิจกรรมนี้จะมีการ Live-streamed บนหน้า Facebook ของวัดพุทธนุสรณ์สารเท่านั้น จะไม่มีกิจกรรมหรือบริการสำหรับชุมชนที่วัดเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 | Read More »
 • การสำรวจสำมะโนประชากร ค.ศ. 2020

  การสำรวจสำมะโนประชากร ค.ศ. 2020

  ปี 2020 จะเป็นปีที่สำคัญ การสำรวจสำมะโนประชากร 2020 จะกำหนดเงินทุนของรัฐบาลกลางสำหรับโรงเรียนของเราการดูแลสุขภาพการขนส่งการเป็นตัวแทนและที่อยู่อาศัยจนถึงการสำรวจสำมะโนประชากรต่อไปในปี 2030 วัดพุทธานุสรณ์ในความร่วมมือกับเขต Alameda กำลังทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าชุมชนของเราจะถูกนับอย่างเต็มที่ เกือบ 26% ของชาวอาลาเมดาได้รับการพิจารณาว่า“ ยากต่อการนับ” และเผชิญกับอุปสรรคในการสำรวจสำมะโนประชากร | Read More »
 • Employee Matching Donation

  Employee Matching Donation

  Did you know that many employers match funds donated by their employees to Wat Buddhanusorn? That means your $500 gift could become a $1,000 gift. Find out how you can best leverage your gift and help support Wat Buddhanusorn charity. | Read More »
 • My Charity at AmazonSmile

  My Charity at AmazonSmile

  Did you know that you can support our charitable organization by starting your shopping at smile.amazon.com? | Read More »

 

 

Classes & Workshops

 • วิชาพุทธศาสนา สำหรับเด็ก

  วิชาพุทธศาสนา สำหรับเด็ก

  ขอเชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจพาบุตรหลานมาเรียน วิชาศาสนาพุทธสำหรับเด็ก (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ จะเริ่มทำการเปิดสอน วิชาศาสนาพุทธสำหรับเด็ก เดือนละครั้ง ในวันเสาร์ เวลา ๑๔.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น. | Read More »
 • วิชาจริยธรรมสำหรับเด็ก

  วิชาจริยธรรมสำหรับเด็ก

  โรงเรียนได้จัดให้มีการสอนจริยธรรมอิงศาสนาพุทธและวัฒนธรรมไทยในวันอาทิตย์ เดือนละครั้งโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เพราะเห็นความสำคัญของการหนุนเกื้อการอบรมภายในครอบครัวเพื่อให้เด็กเป็นคน ดีมีศีลธรรม | Read More »
Print Friendly, PDF & Email