สัปดาห์แห่งการปฏิบัติธรรมประจำปี

Share

วัดพุทธานุสรณ์ ขอเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่าน ได้ไปร่วมมหามงคลพิธีส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ เพื่อเสริมสร้างบุญบารมีและความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง โดยการบวชสีลจาริณี – ชีพราหมณ์ ทำบุญตักบาตร, ถวายสังฆทาน, สาธยายพระพุทธมนต์, เจริญสมาธิภาวนา และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา

Dates & Times

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑ มกราคม ๒๕๖๒

Highlights
 • บวชสีลจาริณี – ชีพราหมณ์
 • สวดมนต์ข้ามปี
 • พระสงฆ์-สาธุชน ทำวัตร สวดมนต์แปล ฟังธรรมบรรยาย
 • พิธีตักบาตรพระสงฆ์
 • พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี
กำหนดการ

๒๕ ธันวาคม

๙.๐๐ น.
 • เริ่มลงทะเบียนบวชสีลจาริณี-ชีพราหมณ์
 • ตั้งต้นผ้าป่าสามัคคี
๑๐.๐๐ น.
 • สาธุชนสมาทานศีล, พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
 • สาธุชนร่วมกันถวายสังฆทาน กรวดน้ำ
 • รับพร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
๑๓.๐๐ น.
 • มีพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
 • ทาวัตร-สาธยายพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร
 • เจริญสมาธิภาวนา
 • สาธุชนถวายสังฆทาน ถวายกัณฑ์เทศน์
๑๔.๐๐
 • พระสงฆ์-สาธุชนร่วมกันทำวัตร
 • สวดมนต์แปล เจริญสมาธิภาวนา

๒๕-๓๑ ธันวาคม

๖.๐๐ น.
 • ทำวัตรเช้า
๙.๐๐ น.
 • เจริญสมาธิภาวนา
 • ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์-ชีพราหมณ์
๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
 • ทำวัตร-สวดมนต์แปล
 • เจริญสมาธิ สนธนาธรรม
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
 • สนธนาธรรม
คืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม
 ๒๓.๐๐ น.
 • สวดมนต์ข้ามปี
 • พระสงฆ์-สาธุชน ทาวัตร สวดมนต์แปล ฟังธรรมบรรยาย
 • พระสงฆ์-สาธุชน สาธยายพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
 • พระธรรมจักกัปปวัตนสูตร ชัยมงคลคาถา ชินบัญชรคาถา

๑ มกราคม ๒๕๖๒

๖.๐๐ น.
 • ทำวัตรเช้า
 • สีลจาริณี-ชีพราหมณ์ลาศีล
๑๐.๐๐ น.
 • สาธุชนสมาทานศีล, พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
 • สาธุชนร่วมกันถวายสังฆทาน กรวดน้ำ
 • รับพร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
 • ทำวัตร-สวดมนต์แปล
 • เจริญสมาธิ สนธนาธรรม
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
 • สนธนาธรรม

๑ มกราคม ๒๕๖๒

๖.๐๐ น.
 • ทำวัตรเช้า
 • สีลจาริณี-ชีพราหมณ์ลาศีล
๑๐.๐๐ น.
 • พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
 • สาธุชนถวายสังฆทาน
๑๓.๓๐ น.
 • พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี
 • พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร
สถานที่จอดรถ

เนี่องด้วยสถานที่จอดรถภายในวัดมีจำนวนจำกัด ขอความกรุณาทุกท่าน carpool และจอดรถในบริเวณที่ทางวัดพุทธานุสรณ์ได้กำหนด ไว้เท่านั้น และหลีกเลี่ยงการจอดรถในบริเวณส่วนบุคคลในหมู่บ้านใกล้เคียง

Print Friendly, PDF & Email