สวดมนต์วันตรุษสงกรานต์-วันกตัญญู ผ่านทาง Facebook ไลฟ์สด

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ วันประเพณีวันตรุษสงกรานต์-วันกตัญญู ผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดในวันอาทิตย์-จันทร์ ที่ 12-13 เมษายน และ วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป –โปรดทราบว่ากิจกรรมนี้จะมีการ ไลฟ์สด บนหน้า Facebook ของวัดพุทธนุสรณ์สารเท่านั้น จะไม่มีกิจกรรมหรือบริการสำหรับชุมชนที่วัดเนื่องจากการระบาดของ COVID-19

เชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันมาฆบูชา ออนไลน์ ผ่านทาง YouTube ไลฟ์

เชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันมาฆบูชา ออนไลน์ ผ่านทาง YouTube/Facebook ไลฟ์ ตั้งแต่เวลา ๖.๐๐ น. เป็นต้นไป –โปรดทราบว่ากิจกรรมนี้จะมีการ ไลฟ์สด บนหน้า YouTube/Facebook ของวัดพุทธนุสรณ์สารเท่านั้น จะไม่มีกิจกรรมหรือบริการสำหรับชุมชนที่วัดเนื่องจากการระบาดของ COVID-19

สวดมนต์ ผ่านทาง Facebook Live Stream

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น ผ่านทาง Facebook ไลฟ์สด วันที่ 12-19 เมษายน –โปรดทราบว่ากิจกรรมนี้จะมีการ Live-streamed บนหน้า Facebook ของวัดพุทธนุสรณ์สารเท่านั้น จะไม่มีกิจกรรมหรือบริการสำหรับชุมชนที่วัดเนื่องจากการระบาดของ COVID-19

การสำรวจสำมะโนประชากร ค.ศ. 2020

ปี 2020 จะเป็นปีที่สำคัญ การสำรวจสำมะโนประชากร 2020 จะกำหนดเงินทุนของรัฐบาลกลางสำหรับโรงเรียนของเราการดูแลสุขภาพการขนส่งการเป็นตัวแทนและที่อยู่อาศัยจนถึงการสำรวจสำมะโนประชากรต่อไปในปี 2030 วัดพุทธานุสรณ์ในความร่วมมือกับเขต Alameda กำลังทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าชุมชนของเราจะถูกนับอย่างเต็มที่ เกือบ 26% ของชาวอาลาเมดาได้รับการพิจารณาว่า“ ยากต่อการนับ” และเผชิญกับอุปสรรคในการสำรวจสำมะโนประชากร

Share