พอประมาณ ปุณฺณเมโธ ภิกขุ: ขอเพียงชื่นใจ

Not available in English language ~ ยอมเสียเงินเป็นค่าผ่านประตูเพื่อเขาไปดูนักร้องเขาร้องเพลงให้ฟัง ทั้งๆที่บางคนต้องทำงานทนเหนื่อยมาทั้งวันกว่าจะได้เงินมา แต่ก็ยอมเสียเงินไปอย่างไม่นึกเสียดาย หากไม่เป็นเพราะว่าต้องการความชื่นใจเป็นสิ่งตอบแทน…

Print Friendly, PDF & Email

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำต้นกฐิน

ใน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2014 วันทอดผ้ากฐินพระราชทาน จะเป็นงานใหญ่ของวัดพุทธานุสรณ์ จึงกราบเรียนเชิญชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำต้นกฐินคนละ 1 ต้น ต่อท่านเจ้าคุณประเสริฐและพระพุทธศาสนา โดยการชักชวนแจกจ่ายต้นกฐินให้เพื่อนฝูง วัด โรงเรียน หรือตามสถานที่ต่างๆ

Print Friendly, PDF & Email

พอประมาณ ปุณฺณเมโธ ภิกขุ: สิงหาคม 2014

Not available in English language ~ ไม้หนึ่งต้นย่อมมีทั้งเปลือกทั้งแก่น กว่าที่แก่นจะสามารถเติบโตแสดงความเป็นแก่นใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นั้น ต้องอาศัยการโอบอุ้มประคับประคองจากเปลือกจากกระพี้มาเป็นเวลานาน หากไม่มีเปลือกไม่มีกระพี้ห่อหุ้มคุ้มครองป้องกันอันตรายจากภายนอก

Print Friendly, PDF & Email
Share