เวสสันดรชาดก

มหาเวสสันดรชาดก เป็นชีวประวัติเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดก กล่าวถึงพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ในการบำเพ็ญทานบารมี ก่อนจะทรงอุบัติเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “มหาชาติชาดก” ในการเทศนา เรียกว่า “เทศน์มหาชาติ”

Print Friendly, PDF & Email

พอประมาณ ปุณฺณเมโธ ภิกขุ: ชีวิตกับความหวัง

วัยหนุ่ม-วัยสาวเป็นวัยที่เกลื่อนกล่นอยู่ด้วยความหวัง คนหนุ่ม-คนสาวจึงมีความหวังหลากหลายความรู้สึกทั้งหมดมุ่งไปสู่อนาคตเป็นหลักใหญ่ อาจจะเป็นเพราะเป็นวัยแห่งการไขว่คว้าแสวงหาอย่างหนึ่ง

Print Friendly, PDF & Email

พอประมาณ ปุณฺณเมโธ ภิกขุ: ขอเพียงชื่นใจ

Not available in English language ~ ยอมเสียเงินเป็นค่าผ่านประตูเพื่อเขาไปดูนักร้องเขาร้องเพลงให้ฟัง ทั้งๆที่บางคนต้องทำงานทนเหนื่อยมาทั้งวันกว่าจะได้เงินมา แต่ก็ยอมเสียเงินไปอย่างไม่นึกเสียดาย หากไม่เป็นเพราะว่าต้องการความชื่นใจเป็นสิ่งตอบแทน…

Print Friendly, PDF & Email
Share