พอประมาณ ปุณฺณเมโธ ภิกขุ: สิงหาคม 2014

Not available in English language ~ ไม้หนึ่งต้นย่อมมีทั้งเปลือกทั้งแก่น กว่าที่แก่นจะสามารถเติบโตแสดงความเป็นแก่นใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นั้น ต้องอาศัยการโอบอุ้มประคับประคองจากเปลือกจากกระพี้มาเป็นเวลานาน หากไม่มีเปลือกไม่มีกระพี้ห่อหุ้มคุ้มครองป้องกันอันตรายจากภายนอก

Print Friendly, PDF & Email

ธรรมะกับหลวงพ่อชา: ใบไม้

Not available in English language. ~ ขณะนี้เรานั่งอยู่ในป่าที่สงบ ที่นี่ไม่มีลม ใบไม้จึงนิ่ง เมื่อใดที่มีลมพัด ใบไม้จึงไหวปลิว จิตก็ทำนองเดียวกับใบไม้ เมื่อสัมผัสกับอารมณ์มันสะเทือนไปตามธรรมชาติของจิต เรายิ่งรู้ธรรมะน้อยเพียงไร

Print Friendly, PDF & Email

ธรรมะกับหลวงพ่อชา: ต้นคือปลาย

Not available in English language ~ เมื่อเราเกิดมาแล้วโยม ก็คือเราตายแล้วนั่นเอง ความแก่กับความตายมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละ เหมือนกับ ต้นไม้ อันหนึ่งต้น อันหนึ่งปลาย เมื่อมีโคนมันก็มีปลาย เมื่อมีปลายมันก็มีโคนไม่มีโคน

Print Friendly, PDF & Email
Share