วิชาพุทธศาสนา สำหรับเด็ก

posted in: Classes & Workshops | 0

ขอเชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจพาบุตรหลานมาเรียน วิชาศาสนาพุทธสำหรับเด็ก (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ จะเริ่มทำการเปิดสอน วิชาศาสนาพุทธสำหรับเด็ก เดือนละครั้ง ในวันเสาร์ เวลา ๑๔.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น.

Print Friendly, PDF & Email

วิชาจริยธรรมสำหรับเด็ก

posted in: Classes & Workshops | 0

โรงเรียนได้จัดให้มีการสอนจริยธรรมอิงศาสนาพุทธและวัฒนธรรมไทยในวันอาทิตย์ เดือนละครั้งโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เพราะเห็นความสำคัญของการหนุนเกื้อการอบรมภายในครอบครัวเพื่อให้เด็กเป็นคน ดีมีศีลธรรม

Print Friendly, PDF & Email
Share