วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ในอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ณ วัดพุทธานุสรณ์

Print Friendly, PDF & Email
Share