ขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญสมาธิ โดย ท่านอัยเย สันติสิกะ วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30 น. – 16.30 น.   Wat Buddhanusorn, 36054 Niles Blvd., Fremont, CA   ติดต่อสอบถาม คุณชาลี  : snapdragon38@gmail.com   ขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมกับท่านอัยเย  สันติสิกะ บรรยายและสนทนาธรรมในภาคภาษาอังกฤษ ท่านสามารถพาเพื่อนมาแปลเป็นภาษาไทยได้ตามต้องการ กรุณานำอาหารมาถวายเพล และ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน อาหารควรปรุงสุกแล้ว เนื่องจากเราไม่มีอุปกรณ์ทำอาหาร สามารถนำเบาะมารองนั่งสมาธิได้   ธรรมบรรยาย: … Continued

Print Friendly, PDF & Email

สวดมนต์วันตรุษสงกรานต์-วันกตัญญู ผ่านทาง Facebook ไลฟ์สด

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ วันประเพณีวันตรุษสงกรานต์-วันกตัญญู ผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดในวันอาทิตย์-จันทร์ ที่ 12-13 เมษายน และ วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป –โปรดทราบว่ากิจกรรมนี้จะมีการ ไลฟ์สด บนหน้า Facebook ของวัดพุทธนุสรณ์สารเท่านั้น จะไม่มีกิจกรรมหรือบริการสำหรับชุมชนที่วัดเนื่องจากการระบาดของ COVID-19

Print Friendly, PDF & Email

เชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันมาฆบูชา ออนไลน์ ผ่านทาง YouTube ไลฟ์

เชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันมาฆบูชา ออนไลน์ ผ่านทาง YouTube/Facebook ไลฟ์ ตั้งแต่เวลา ๖.๐๐ น. เป็นต้นไป –โปรดทราบว่ากิจกรรมนี้จะมีการ ไลฟ์สด บนหน้า YouTube/Facebook ของวัดพุทธนุสรณ์สารเท่านั้น จะไม่มีกิจกรรมหรือบริการสำหรับชุมชนที่วัดเนื่องจากการระบาดของ COVID-19

Print Friendly, PDF & Email
Share