วิชาพุทธศาสนา สำหรับเด็ก

posted in: Classes & Workshops | 0
Share

ทางโรงเรียนวัดเห็นความสำคัญยิ่งในการหนุนเกื้อบิดามารดาในการอบรมเด็กให้เป็นคนดี มีจิตใจอ่อนโยน และมีความเข้าใจในหลักคุณธรรมที่ถือกันว่าสำคัญในวัฒนธรรมไทย อันมีรากฐานอยู่ในคำสอนของพุทธศาสนา ดังนั้นจึงได้จัดให้มีวิชาพุทธศาสนา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เดือนละครั้งแทนวิชาภาษาไทยวิชาแรก ตลอดปีการศึกษา มีทั้งหมด ๙ ครั้งด้วยกัน ดังนี้

 

วันเสาร์ | เวลา ๑๔.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น.

 

ร.ร.วัดพุทธานุสรณ์ กุฏิ ห้องทีวี

 

ตารางเรียนวันเสาร์

 

เทอม 

  • TBD

 

**หมายเหตุ  ในวันที่มีวิชาพุทธศาสนา หากท่านมาสายเกินเวลา ๒๐ นาที  ขอความกรุณาให้ท่านพาบุตรหลานพักข้างนอก จนถึงเวลาเข้าห้องภาษาไทย

 

ค่าเรียน ฟรี

 

ผู้ประสานงาน
Ms. Hathai Tanta-Ngai (Toei) Phone:408-439-6225 Email: hathai@gmail.com

 

 

Print Friendly, PDF & Email