วิชาพุทธศาสนา สำหรับเด็ก

posted in: | 0
Share

ทางโรงเรียนวัดเห็นความสำคัญยิ่งในการหนุนเกื้อบิดามารดาในการอบรมเด็กให้เป็นคนดี มีจิตใจอ่อนโยน และมีความเข้าใจในหลักคุณธรรมที่ถือกันว่าสำคัญในวัฒนธรรมไทย อันมีรากฐานอยู่ในคำสอนของพุทธศาสนา ดังนั้นจึงได้จัดให้มีวิชาพุทธศาสนา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เดือนละครั้งแทนวิชาภาษาไทยวิชาแรก ตลอดปีการศึกษา มีทั้งหมด ๙ ครั้งด้วยกัน ดังนี้

วันเสาร์ |  เวลา ๑๔.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น.
ร.ร.วัดพุทธานุสรณ์  กุฏิ ห้องทีวี
ตารางเรียนวันเสาร์

เทอม 2019

  • วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม

**หมายเหตุ  ในวันที่มีวิชาพุทธศาสนา หากท่านมาสายเกินเวลา ๒๐ นาที  ขอความกรุณาให้ท่านพาบุตรหลานพักข้างนอก จนถึงเวลาเข้าห้องภาษาไทย

ค่าเรียน ฟรี
ผู้ประสานงาน

Ms. Hathai Tanta-Ngai (Toei)

Phone:408-439-6225

Email: hathai@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email