สวดมนต์ ผ่านทาง Facebook Live Stream

Share

วันและเวลา

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเช้าและเย็น ในวันที่ 12-19 เมษายน ผ่านทาง Facebook ไลฟ์สด ตามเวลา ดังนี้

  • ทำวัตรเช้า เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น.
  • ทำวัตรเย็น เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

ลิงค์ไปที่ เว็ป วัดพุทธานุสรณ์ สาร

กำหนดงาน

โปรดทราบว่ากิจกรรมนี้จะมีการ live-streamed บนหน้า Facebook ของวัดพุทธนุสรณ์สารเท่านั้น จะไม่มีกิจกรรมหรือบริการสำหรับชุมชนที่วัดเนื่องจากการระบาดของ COVID-19

Print Friendly, PDF & Email