ขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรม

Share

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญสมาธิ

โดย ท่านอัยเย สันติสิกะ

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 9.30 น. – 16.30 น.

 

Wat Buddhanusorn,

36054 Niles Blvd., Fremont, CA

 

ติดต่อสอบถาม คุณชาลี  : snapdragon38@gmail.com

 

ขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมกับท่านอัยเย  สันติสิกะ บรรยายและสนทนาธรรมในภาคภาษาอังกฤษ ท่านสามารถพาเพื่อนมาแปลเป็นภาษาไทยได้ตามต้องการ

กรุณานำอาหารมาถวายเพล และ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน อาหารควรปรุงสุกแล้ว เนื่องจากเราไม่มีอุปกรณ์ทำอาหาร สามารถนำเบาะมารองนั่งสมาธิได้

 

ธรรมบรรยาย: “อานิสงส์ของผู้มีจิตใจดีอย่างสม่ำเสมอ”

 

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

 

กำหนดการ:

09.30 น.  บูชาพระรัตนตรัย และ รับศีล

10.00 น.  สนทนาธรรม

10.30 น.  บำเพ็ญสมาธิ

11.00-13.00 น.  ถวายภัตตาหารเพล –  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.  ถาม-ตอบ

14.00 น. บำเพ็ญสมาธิ

14054 น.  พัก

15.00 น. สนทนาธรรม / บำเพ็ญสมาธิ

16:10 น. ถาม-ตอบ และ เสร็จพิธี

 

Print Friendly, PDF & Email