Dhamma Lesson with Ajahn Cha: เศษเนื้อติดฟัน

posted in: หลวงพ่อชา | 0
Share

เรื่องกามทั้งหลายนี้นะ มันออกได้ยาก ไม่แปลกอะไรกับเราฉันเนื้อ เนื้อมันยัดเข้าไปในฟันของเรา แหม! มันปวด มันเจ็บ (รำคาญ) ฉันข้าวยังไม่เสร็จก็ต้องเอาไม้จิ้มมันออก เนื้อมันหลุดไป จากฟัน เราก็สบายไปพักหนึ่ง แล้วไม่อยากฉันเนื้ออีก แต่พอเห็นเนื้อมาก็ฉันอีก ก็อุดอีก ก็เอาไม้จิ้มออกอีก ก็สบายนิดหนึ่งอีกเท่านั้นแหละเรื่องของกามไม่ใช่อื่น ไม่มากกว่าเนื้อมันอุดซี่ฟัน ทุรนทุรายอึดอัด อึดอัด เอามันออกสักนิดหนึ่งโดยเท่านั้นแหละ ไม่รู้ว่ามันเรื่องอะไร บ้าๆบอๆ

หลวงปู่ชา สุภัทโท

คัดจากหนังสือ “เหมือนกับใจ คล้ายกับจิต” โดยพระโพธิญาณเถร หน้า ๒๐

Print Friendly, PDF & Email