ธรรมะกับหลวงพ่อชา: ใบไม้

Share

ใบไม้

ขณะนี้เรานั่งอยู่ในป่าที่สงบ ที่นี่ไม่มีลม ใบไม้จึงนิ่ง เมื่อใดที่มีลมพัด ใบไม้จึงไหวปลิว

จิต ก็ทำนองเดียวกับใบไม้ เมื่อสัมผัสกับอารมณ์มันสะเทือนไปตามธรรมชาติของจิต เรายิ่งรู้ธรรมะน้อยเพียงไร ใจก็จะรับความสะเทือนได้มากเพียงนั้น รู้สึกเป็นสุข ก็ตายด้วยความสุข รู้สึกเป็นทุกข์ ก็ตายด้วยความทุกข์อีก มันจะไหลไปเรื่อยๆ

คัดจากหนังสือ “เหมือนกับใจ คล้ายกับจิต” โดยพระโพธิญาณเถร หน้า ๑๕

Not available in English language.

Print Friendly, PDF & Email