Share

กิจกรรม


>!––>

การเรียนรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย

  โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย

  โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น กิจกรรมเชิงปฎิบัติการความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย ครั้งที่ ๒ โดยครูผู้ชำนาญการจากวิทยาลัยนาฎศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดสอนในวันที่ 5 กรกฎาคม ถึง 11 สิงหาคม 2561 | Read More »
 • วิชาจริยธรรมสำหรับเด็ก

  วิชาจริยธรรมสำหรับเด็ก

  โรงเรียนได้จัดให้มีการสอนจริยธรรมอิงศาสนาพุทธและวัฒนธรรมไทยในวันอาทิตย์ เดือนละครั้งโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เพราะเห็นความสำคัญของการหนุนเกื้อการอบรมภายในครอบครัวเพื่อให้เด็กเป็นคน ดีมีศีลธรรม | Read More »
 • วิชาพุทธศาสนา สำหรับเด็ก

  วิชาพุทธศาสนา สำหรับเด็ก

  ขอเชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจพาบุตรหลานมาเรียน วิชาศาสนาพุทธสำหรับเด็ก (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ จะเริ่มทำการเปิดสอน วิชาศาสนาพุทธสำหรับเด็ก เดือนละครั้ง ในวันเสาร์ เวลา ๑๔.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น. | Read More »

Print Friendly, PDF & Email