Share


การเรียนรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • แคมป์ภาษาไทยภาคฤดูร้อน 2019

  แคมป์ภาษาไทยภาคฤดูร้อน 2019

  คอร์สหลักสูตรแคมป์ภาษาไทยภาคฤดูร้อน จะเริ่มเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน นี้ | Read More »
 • วิชาจริยธรรมสำหรับเด็ก

  วิชาจริยธรรมสำหรับเด็ก

  โรงเรียนได้จัดให้มีการสอนจริยธรรมอิงศาสนาพุทธและวัฒนธรรมไทยในวันอาทิตย์ เดือนละครั้งโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เพราะเห็นความสำคัญของการหนุนเกื้อการอบรมภายในครอบครัวเพื่อให้เด็กเป็นคน ดีมีศีลธรรม | Read More »
 • วิชาพุทธศาสนา สำหรับเด็ก

  วิชาพุทธศาสนา สำหรับเด็ก

  ขอเชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจพาบุตรหลานมาเรียน วิชาศาสนาพุทธสำหรับเด็ก (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ จะเริ่มทำการเปิดสอน วิชาศาสนาพุทธสำหรับเด็ก เดือนละครั้ง ในวันเสาร์ เวลา ๑๔.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น. | Read More »

Print Friendly, PDF & Email