Share

กิจกรรม


>!––>

การเรียนรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

  • วิชาจริยธรรมสำหรับเด็ก

    วิชาจริยธรรมสำหรับเด็ก

    โรงเรียนได้จัดให้มีการสอนจริยธรรมอิงศาสนาพุทธและวัฒนธรรมไทยในวันอาทิตย์ เดือนละครั้งโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เพราะเห็นความสำคัญของการหนุนเกื้อการอบรมภายในครอบครัวเพื่อให้เด็กเป็นคน ดีมีศีลธรรม | Read More »
  • วิชาพุทธศาสนา สำหรับเด็ก

    วิชาพุทธศาสนา สำหรับเด็ก

    ขอเชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจพาบุตรหลานมาเรียน วิชาศาสนาพุทธสำหรับเด็ก (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ จะเริ่มทำการเปิดสอน วิชาศาสนาพุทธสำหรับเด็ก เดือนละครั้ง ในวันเสาร์ เวลา ๑๔.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น. | Read More »

Print Friendly, PDF & Email