สัมโมทนียกถา: พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Share

Not available in English.

ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นเอนกประการ เพื่อผืนแผ่นดินไทย เพื่อความเป็นไทยและเพื่อความอยู่ผาสุกโดยส่วนรวมของพสกนิกรชาวไทยทั้งผอง ด้วยน้ำพระทัยที่พร้อมพรั่งด้วยพระวิริยะอุตสาหะที่มีมาเป็นเวลาเนิ่นนาน พระองค์จึงทรงประทับมั่นเป็นมิ่งขวัญในดวงใจในฐานะ พ่อของแผ่นดิน ของพสกนิกรชาวไทยทุกกาลเวลา

แต่ทว่าในปีนี้ พระองค์ท่านได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชย์สมบัติได้ ๗๐ ปี ซึ่งการเสด็จสวรรคตของพระองค์นั้น ถือได้ว่าเป็นการสูญเสีย และความวิปโยคยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทย ทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่นอกประเทศ

ดังนั้น ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๘๙ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ นี้ อาตมภาพในนามของพระสงฆ์ และสาธุชนชาววัดพุทธานุสรณ์พร้อมพสกนิกรชาวไทยในสหรัฐอเมริกาจะได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยกับการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่านและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากลจักรวาล พร้อมบุญบารมีอันบังเกิดมีจากกุศลศรัทธาและสมานฉันท์ที่ได้ร่วมกันสร้างวัดพุทธานุสรณ์ เพื่อน้อมเป็นพุทธบูชา และเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รวมเป็นพลวปัจจัย น้อมส่งให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ จงสถิตมั่นอยู่ในสรวงสวรรค์ตลอดนิรันดรกาล เทอญ..

signature

พระราชธรรมวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์
เมืองฟรีมอนท์ ซานฟรานซิสโก เบย์ แอเรีย

Print Friendly, PDF & Email