Share

โครงการสอนพิเศษ ณ วัดพุทธานุสรณ์ เปิดสอนกวดวิชาฟรีสำหรับเด็กชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกวันอาทิตย์

ชั้นอนุบาล-เกรด 5

Tutoring Program

อายุ: 5-10ปี

หัวข้อ:

วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (มีแบบฝึกหัดให้)
มีกิจกรรมส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่น

สถานที่: กุฏิ (อาคารสีขาว)

วันและเวลา:
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 2-4 p.m.,
สำหรับนักเรียนที่ติดเรียนจะเริ่มเวลา 4-5 p.m.

เกรด 6-12

อายุ: 11-18ปี

หัวข้อ:

สอนทุกวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา เป็นต้น
นักเรียนควรนำตำราเรียนมาด้วย

สถานที่: อาคาร B

วันและเวลา:
ทุกวันอาทิตย์
เวลา 1-4 p.m.

ลงทะเบียน

อาสาสมัคร

เปิดรับสมัครติวเตอร์อาสาสมัคร อีเมลไปที่ wat.buddha.tutorial@gmail.com

คำถามทั่วไป

 • สอนพิเศษในวิชาอะไรบ้าง?
  เราสอนพิเศษในทุกวิชา – คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ และแนะนำการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยด้วย
 • มีสอนพิเศษให้เด็กประถมไหม?
  เราจะสอนเฉพาะวิชาที่เด็กต้องการ
 • ถ้าฉันอยากจะอาศาสมัครเป็นครูสอนพิเศษด้วยจะต้องติดต่อกับใคร?
  ติดต่อที่อีเมลล์ wat.buddha.tutorial@gmail.com
 • ค่าสอนพิเศษเท่าไร?
  ฟรี ไม่เสียค่าเรียนใดๆทั้งสิ้น
 • ทำไมนักเรียนต้องเอาหนังสือและการบ้านมา?
  เราใช้การบ้านวัดระดับความรู้
 • มีสอนพิเศษส่วนตัวนอกวัดไหม?
  เรา ไม่มีสอนพิเศษส่วนตัว  ถัาผู้ปกครองต้องการจะจ้างครูสอนพิเศษส่วนตัวนอกวัด  เราขอแนะนำอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองควรจะอยู่กับเด็กตลอดเวลาของการสอน
 • ถ้ามีเรียนรำหรือดนตรีตอนเวลาเดียวกับสอนพิเศษ?
  เรา จะมีเวลาพิเศษ ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ทุกวันอาทิตย์เริ่มจากวันที่ ๒๒ มกราคม  เฉพาะให้นักเรียนที่มาเวลาธรรมดาไม่ได้เพราะเรียนรำหรือดนตรีอยู่   ถ้าสนใจกรุณาแจ้งให้เราทราบเพื่อจัดหาห้องเรียนให้
Print Friendly, PDF & Email