เชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันมาฆบูชา ออนไลน์ ผ่านทาง YouTube ไลฟ์

Share

 

วันและเวลา

วันที่ ๒๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ตั้งแต่เวลา ๖.๐๐ น. เป็นต้นไป
ลิงค์ไปที่ เว็ป วัดพุทธานุสรณ์ สาร  และ Wat Buddhanusorn Live YouTube Channel

 

กำหนดงาน

ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันมาฆบูชา ออนไลน์ ผ่านทาง YouTube หรือ Facebook ไลฟ์ ในวันที่ ๒๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๖.๐๐ เป็นต้นไป

โปรดทราบว่ากิจกรรมนี้จะมีการ ไลฟ์สด ที่ช่อง Buddhanusorn Live YouTube Channel และบนหน้า Facebook ของวัดพุทธนุสรณ์สารเท่านั้น จะไม่มีกิจกรรมหรือบริการสำหรับชุมชนที่วัด เนื่องจากการระบาดของ COVID-19

 

 

Print Friendly, PDF & Email