สวดมนต์วันตรุษสงกรานต์-วันกตัญญู ผ่านทาง Facebook ไลฟ์สด

Share

 

วันและเวลา
  • วันอาทิตย์ ที่ 12 เมษายน
  • วันจันทร์ ที่ 13 เมษายน
  • วันอาทิตย์ ที่ 19 เมษายน

ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ลิงค์ไปที่ เว็ป วัดพุทธานุสรณ์ สาร

กำหนดงาน

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ วันประเพณีวันตรุษสงกรานต์-วันกตัญญู ผ่านทาง Facebook ไลฟ์สด ในวันอาทิตย์-จันทร์ ที่ 12-13 เมษายน และ วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ เป็นต้นไป

โปรดทราบว่ากิจกรรมนี้จะมีการ ไลฟ์สด บนหน้า Facebook ของวัดพุทธนุสรณ์สารเท่านั้น จะไม่มีกิจกรรมหรือบริการสำหรับชุมชนที่วัด เนื่องจากการระบาดของ COVID-19

 

เนื่องด้วยทุกปีของเดือนเมษายน พวกเราชาวไทยจะมีประเพณีปีใหม่ของไทย กิจกรรมต่างๆทางการได้ประการงด รวมถึงประเพณีทางศาสนา ปีนี้ได้ผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านควรจะสนับสนุนนโยบายการช่วยระงับการแพร่เชื้อ และรักษาความปลอดภัยของทุกท่าน ทางวัดพุทธานุสรณ์ ได้ขอความร่วมมือ งดประเพณีทำบุญในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ แต่พระเดชพระคุณพระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสพร้อมพระภิกษุสงฆืประจะวัดทุกรูป จะยังโปรดทำพิธีสวดมนต์มหามงคลบำเพ็ญบุญที่วัดตามปรกติ โดยขอให้ญาติโยมได้บำเพ็ญบุญอยู่ที่บ้านพักอาศัยของท่านจนกว่าสถานการณ์นี้จะคลี่คลายลง ทั้งนี้ทั้งนั้น หากท่านผู้ใดประสงค์จะนำรูปถ่ายของครอบครัวที่ล่วงลับไปแล้วมาทำพิธีสวด มาติกา บังสุกุล “ วันกตัญญู ทำบุญอุทิศแด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ “ (วันสงกรานต์ หรือ ปีใหม่ไทย)ขอให้ท่านนำมามอบไว้ที่วัดได้ก่อนวันที่ 12 เมษายน และมารับภาพถ่ายคืนได้วันที่ 19 เมษายน เป็นต้นไปหลัง จากพิธีสวดเสร็จสิ้นแล้ว

Print Friendly, PDF & Email