เชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันมาฆบูชา ออนไลน์ ผ่านทาง YouTube ไลฟ์

เชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันมาฆบูชา ออนไลน์ ผ่านทาง YouTube/Facebook ไลฟ์ ตั้งแต่เวลา ๖.๐๐ น. เป็นต้นไป –โปรดทราบว่ากิจกรรมนี้จะมีการ ไลฟ์สด บนหน้า YouTube/Facebook ของวัดพุทธนุสรณ์สารเท่านั้น จะไม่มีกิจกรรมหรือบริการสำหรับชุมชนที่วัดเนื่องจากการระบาดของ COVID-19

สวดมนต์ ผ่านทาง Facebook Live Stream

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น ผ่านทาง Facebook ไลฟ์สด วันที่ 12-19 เมษายน –โปรดทราบว่ากิจกรรมนี้จะมีการ Live-streamed บนหน้า Facebook ของวัดพุทธนุสรณ์สารเท่านั้น จะไม่มีกิจกรรมหรือบริการสำหรับชุมชนที่วัดเนื่องจากการระบาดของ COVID-19

Share