การสำรวจสำมะโนประชากร ค.ศ. 2020

Share

 

ปี 2020 จะเป็นปีที่สำคัญ การสำรวจสำมะโนประชากร 2020 จะกำหนดเงินทุนของรัฐบาลกลางสำหรับโรงเรียนของเราการดูแลสุขภาพการขนส่งการเป็นตัวแทนและที่อยู่อาศัยจนถึงการสำรวจสำมะโนประชากรต่อไปในปี 2030 วัดพุทธานุสรณ์ในความร่วมมือกับเขต Alameda กำลังทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าชุมชนของเราจะถูกนับอย่างเต็มที่ เกือบ 26% ของชาวอาลาเมดาได้รับการพิจารณาว่า“ ยากต่อการนับ” และเผชิญกับอุปสรรคในการสำรวจสำมะโนประชากร น่าเศร้าที่ครอบครัวที่มีเด็กเล็กครอบครัวที่มีรายได้น้อยผู้อพยพและครัวเรือนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่มักมีจำนวนน้อยเกินไป

การสำรวจสำมะโนประชากร คืออะไร?

ทุก ๆ สิบปีนับตั้งแต่ปี 1790 สำนักสำรวจสำมะโนประชากรนับจำนวนผู้ใหญ่เด็กและทารกที่อาศัยอยู่ในประเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานรวมถึงอายุเพศและเชื้อชาติ การสำรวจสำมะโนประชากร 2020 จะไม่ถามเกี่ยวกับสถานะการเป็นพลเมืองหรือข้อมูลเช่นหมายเลขประกันสังคม เริ่มในเดือนมีนาคมปี 2020 ทุกคนจะถูกขอให้ทำการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2020 ทางออนไลน์ทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์ การตอบสนองเป็นความลับและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

การสำรวจสำมะโนประชากรจัดทำขึ้นเพื่อพิจารณาว่าแต่ละรัฐจะได้รับเงินอุดหนุนรายปีในด้านการศึกษา การสาธารณสุข การเคหะ และโครงการเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมอื่น ๆ จากรัฐบาลกลาง เป็นจำนวนเท่าใด สำมะโนประชากรยังเป็นตัวกำหนดจำนวนที่นั่งในรัฐสภา และการกำหนดเขตเทศมณฑลใหม่ของรัฐในทุกระดับ

ทำไมการสำรวจสำมะโนประชากรจึงมีความสำคัญ

การสำรวจสำมะโนประชากรทำให้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนของเราแจ้งการกระจายพันล้านดอลลาร์ในการระดมทุนของรัฐบาลกลางและกำหนดจำนวนของผู้มีอำนาจตัดสินใจเป็นตัวแทนของเรา Alameda County ได้รับเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากรัฐบาลกลางสำหรับบริการที่จำเป็น – การดูแลสุขภาพ, โปรแกรมโรงเรียน, ที่อยู่อาศัย, การขนส่ง, บริการสังคมและอื่น ๆ – จากการสำรวจสำมะโนประชากร จำนวนเงินต่ำกว่าหมายถึงทรัพยากรน้อยลงสำหรับทุกคน สำหรับทุกคนที่ไม่ได้นับชุมชนของเราจะสูญเสีย $ 10,000 ในอีก 10 ปีข้างหน้า

วัดพุทธานุสรณ์และเขต Alameda กำลังดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการนับที่ถูกต้องทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชนที่เคยมีมาน้อย ศูนย์ให้ความช่วยเหลือแบบสอบถาม (QACs) จะอยู่ทั่วทั้งชุมชนรวมถึงที่ แทรกองค์กรเพื่อให้สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์และการสนับสนุนในการสำรวจสำมะโนประชากร เราจะให้ข้อมูลและการปรับปรุงสำมะโนประชากร 2020 แก่คุณในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เราหวังว่าคุณจะได้รับการนับ!

ข้อมูลสำมะโนประชากรมีความสำคัญอย่างไร

ต้องนับทุกคน

สำมะโนประชากรครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนับจำนวนประชาชนทุกคน ที่ยังมีชีวิตอยู่ในสหรัฐฯ เพียงหนึ่งครั้ง และในสถานที่ที่ถูกต้อง เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณเพื่อให้มั่นใจว่า มีการนับจำนวนประชากรในชุมชนของคุณทุกคน

ใครบ้างที่ต้องนับ

นับคนที่อาศยอยู่ในบ้าน และ อพาร์ตเมนต์ ดังนี้

 • นับให้หมดทุกคน รวมทั้งทารก ผู้ที่อาศัยอยู่และหลับนอนที่นี่เป็นสวนใหญ่
 • ถ้าไม่มีบุคคลใดอาศัยอยู่หรือหลับนอน ณ ที่อยู่นี้ ให้ตอบแบบสอบถามทางระบบออนไลน์

สำมะโนประชากรต้องรวมถึงบุคคลที่ ไม่มีที่อยู่อาศัยถาวรด้วยเช่นกัน:

 • หากมีบุคคลที่ไม่มีที่อยู่อาศยถาวรพำนัก อาศัยที่นี่ในวันที่่ 1 เมษายน 2020 ให้นับบุคคลผู้นั้นด้วย

นอกจากนี สำนักงานสำมะโน ยังทำการนับประชาชนในสถาบันและสถานที่ อื่น ๆ ด้วย:

 • อย่านับบุคคลที่อยู่ในบ้านพักคนชรา สถานที่คุมขังชั่วคราว เรือนจำ สถานกักกัน ฯลฯ ในวันที่ 1 เมษายน 2020
 • อย่ารวมบุคคลเหล่านั้นไว้ในแบบสอบถาม ของคุณ แม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะกลับมา พำนักอาศัยที่นี่หลังจากที่เรียนจบจากสถาบันอุดมศึกษา หรือย้ายออกจากบ้าน พักคนชรา ปลดประจำการทหาร พ้นโทษ จากสถานที่คุมขังชั่วคราว ฯลฯ มิฉะนั้น อาจมีการนับบุคคลเหล่านั้นซ้ำสองครั้ง

ข้อมูลสำมะโนประชากรมีความสำคัญ

รัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ กำหนดให ้มีการสำรวจสสำมะโนประชากรทุกๆ 10 ปี ผลการสสำรวจจะนำไปใชเพื่อตัดสินจำนวนที่นั่งสมาชกสำหรับแต่ละรัฐในรัฐสภาสหรัฐฯ กำหนดพื้นที่ให้เขตเลือกตั้ง และตัดสินว่า จะนำกองทุนรัฐบาลกลางที่มีมูลค่ามากกว่า 675 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐไปใชจ่ายกับชุมชนต่าง ๆ ในแต่ละปีอย่างไร

การมีสวนร่วมเป็นหน้าที่พลเมืองของคุณ

การตอบแบบสอบถามสำมะโนประชากรเป็นสงที่กำหนดไว้ให้คุณต ้องปฏิบัติ เพราะเป็นวิธีที่จะมีสวนร่วมในระบบประชาธิปไตยของเรา และบอกได้ว่า “ฉันนับ!”

ข้อมูลของคุณเป็นความลับ

กฎหมายระดับชาติปกป้องคุ้มครองรำตอบของคุณ คำตอบของคุณจะ นำไปใช้เฉพาะเพื่อผลิตข้อมูลทางสถิติเท่านั้น หน่วยงานของรัฐบาล หรือศาลจะไม่สามารถนำไปใช้ในทางที่เป็นโทษต่อคุณได้

วีดีโอ: สำรวจสำมะโนประชากร ค.ศ. 2020

 

 

3 วิธีการตอบแบบสำรวจสำมะโนประชากร

 

บุคคลหนึ่งคนจากทุกบ้านควรตอบแบบสำรวจสำมะโนประชากรออนไลน์หรือผ่านทางโทรศัพท์หรือจดหมายโดยนับจำนวนทุกคนที่อาศัยอยู่ ณ ที่อยู่ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงทารกแรกเกิด เด็กเล็ก และยังรวมถึงเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่อยู่อาศัยและหลับนอน ณ ที่อยู่ดังกล่าวเป็นส่วนใหญ่

หากบุคคลใดไม่มีที่อยู่อาศัยถาวรอยู่ที่นี่ในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2020 ให้นับบุคคลนั้นรวมไปด้วย

 

ทำแบบสำรวจสำมะโนประชากรออนไลน์:

ตอบแบบสำรวจทางโทรศัพท์:

ฉบับพิมพ์:

 • แบบสอบถามสำมะโนประชากร ค.ศ. 2020 ฉบับพิมพ์จะส่งตรงถึงตู้ ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
  กรุณาใช้คู่มือเล่มนี้ เพื่อตอบแบบสอบถาม สำมะโนประชากร ค.ศ. 2020 ฉบับพิมพ์
  https://2020census.gov/content/dam/2020census/materials/languages/guides/Thai-Guide.pdf

 

Credit:

 • Content: https://census.ca.gov/census-101/
 • Graphics: http://www.acgov.org/census2020/
Print Friendly, PDF & Email