Phra Rajadhammavidesh’s Message: September 2017

posted in: Ajahn Prasert's Messages | 0
Share

Content is not available in English.

เทศน์มหาชาติ ประเพณีสารทไทย

ทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลาบ่ายโมงตลอดพรรษาในแต่ละปีที่ผ่านมา สาธุชนชาววัดพุทธานุสรณ์ ได้ประกอบกิจบำเพ็ญบุญกุศลด้วยการฟังพระธรรมเทศนาและต่อท้ายด้วยการสวดมนต์แปล เพื่อเจริญศรัทธาในพระศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปอยู่มิได้ขาด สำหรับในปีนี้ได้จัดให้มีการทำบุญวันสารท ซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตไทยอีกอย่างหนึ่ง และในวันเดียวกันนี้ยังได้จัดให้มีการเทศน์มหาชาติทำนองเสนาะ หรือภาษาชาวบ้านเรียกกันว่า “เทศน์มหาชาติทำนองแหล่”

ดังนั้น วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ นี้ จึงขอเชิญชวนสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันทำบุญ โดยนำรายชื่อ รูปภาพ หรืออัฏฐิของบรรพบุรุษและผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อทำบุญอุทิศแด่ดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้น และพร้อมกันนี้ ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ “เวสสันดรชาดก” จำนวน ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ โดยพร้อมเพรียงกัน

สารท เป็นบุญประเพณีที่สาคัญยิ่งวันหนึ่งในชีวิตของชาวพุทธไทยและประเทศใกล้เคียง เพราะการทำบุญวันสารท นอกจากจะเป็นการสั่งสมบุญ สร้างกุศลเพิ่มพูนพลังบุญแก่ชีวิตของตนเองแล้ว ยังเป็นการทำบุญที่เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย

เทศน์มหาชาติ นับเป็นการทำบุญที่สาคัญยิ่งงานหนึ่งสำหรับชาวพุทธไทย ทุกท้องถิ่นจะมีการจัดเทศน์มหาชาติประจำปี ซึ่งแตกต่างฤดูกาลไปบ้าง แต่นั่นถือว่าเป็นบุญประเพณีที่สาคัญยิ่งที่จะต้องหาโอกาสทำให้ได้

ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและกตัญญูกตเวทิตาธรรมนี้จงได้อภิบาลให้สาธุชนทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุขกาย สุขใจ มีพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคาพาธและสมปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนา จงทุกประการ…เทอญ

signature

พระราชธรรมวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์
เมืองฟรีมอนท์ ซานฟรานซิสโก เบย์ แอเรีย

Print Friendly, PDF & Email